تاریخ: 16:03 :: 1397/09/11
افزایش فشار بر چین به منظور توافق با آمریکا

افزایش فشار بر چین به منظور توافق با آمریکا شاخص PMI بخش تولید این کشور در ماه نوامبر به کمترین سطح 29 ماه گذشته رسیده (=50) و در مرز بین رشد و رکود است … انتظار بازار رقم 50.2 مشابه عملکرد ماه قبل بود … این موضوع رشد GDP چین را در نیمه دوم به […]

افزایش فشار بر چین به منظور توافق با آمریکا

شاخص PMI بخش تولید این کشور در ماه نوامبر به کمترین سطح 29 ماه گذشته رسیده (=50) و در مرز بین رشد و رکود است … انتظار بازار رقم 50.2 مشابه عملکرد ماه قبل بود … این موضوع رشد GDP چین را در نیمه دوم به سمت 6.4% کاهش میدهد (ANZ.Bank)

#فولاد PMI بخش فولاد چین نیز همچنان کاهشی و رقم 45 است که نشان از بحرانی شدن بیزینس فولاد در چین دارد

#کامودیتی دومین اقتصاد دنیا یک چالش جدی را پیش رو دارد و آقای XI رییس جمهور چین به خوبی میداند که در نشست G20 در آرژانتین بایستی به دنبال توافق با #ترامپ و امتیاز دهی باشد تا موتور اقتصاد چین خاموش نشود+ اقتصاددانان همچنان در انتظار اقدامات بیشتر از سمت دولت در تحریک اقتصاد چین هستند

https://t.me/commodities/9437

پاسخی بگذارید