گروه: عکس / یورو
تاریخ: 13:08 :: 1397/09/08
بانک مرکزی اروپا ECB نوامبر 27

بانک مرکزی اروپا ECB همچنان در حال چاپ پول و خرید اوراق قرضه و دارایی شرکتهای اروپایی با هدف تحریک اقتصادی، رشد تورم و تسهیل تامین مالی بنگاهها در قالب برنامه QE است! 👈در آخرین ترازنامه منتشره از ECB، شاهد افزایش 8.6 میلیارد یورویی داراییهای بانک و رسیدن آن به رقم بی سابقه 4646.89 میلیارد […]

بانک مرکزی اروپا ECB همچنان در حال چاپ پول و خرید اوراق قرضه و دارایی شرکتهای اروپایی با هدف تحریک اقتصادی، رشد تورم و تسهیل تامین مالی بنگاهها در قالب برنامه QE است!

👈در آخرین ترازنامه منتشره از ECB، شاهد افزایش 8.6 میلیارد یورویی داراییهای بانک و رسیدن آن به رقم بی سابقه 4646.89 میلیارد یورو هستیم که معادل 41.5% کل GDP ناحیه یورو در اتحادیه اروپا است!

برای مقایسه، بد نیست بدانیم ترازنامه فدرال رزرو آمریکا رقم 19.9% میزان GDP بوده و کاهشی است

#کامودیتی وظایف بانکهای مرکزی دنیا امروزه فراتر از ثبات بازار ارز و مدیریت تورم (تعیین نرخ بهره بانکی) بوده و اقدامات مرتبط با تحریک رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اشتغال و البته ثبات بازار سرمایه و #سهام را نیز شامل میشود … چیزی که در خصوص بانک مرکزی ایران CBI در شرایط فعلی رکود اقتصادی، کمتر شاهد آن هستیم

https://t.me/commodities/9419

پاسخی بگذارید