تاریخ: 15:37 :: 1397/09/11
تولید سیمان کشورها در سال 2017

تولید سیمان کشورها در سال 2017 دنیا: 4.1 میلیارد تن چین: 2.4 میلیارد تن (58.5% دنیا) هند: 270 میلیون تن (6.5% دنیا) آمریکا: 86 میلیون تن (2% دنیا) #ایران: 56 میلیون تن (ظرفیت 85.3 میلیون تن) … تداوم روند نزولی ناشی از افت فعالیتهای سرمایه گذاری و زیرساختی کشور https://t.me/commodities/9434

تولید سیمان کشورها در سال 2017
دنیا: 4.1 میلیارد تن
چین: 2.4 میلیارد تن (58.5% دنیا)
هند: 270 میلیون تن (6.5% دنیا)
آمریکا: 86 میلیون تن (2% دنیا)
#ایران: 56 میلیون تن (ظرفیت 85.3 میلیون تن) … تداوم روند نزولی ناشی از افت فعالیتهای سرمایه گذاری و زیرساختی کشور

https://t.me/commodities/9434

پاسخی بگذارید