گروه: آربیتراژ / عکس / مس
تاریخ: 21:33 :: 1397/09/05
روند تغییر هفتگی موجودی انبارهای دنیا 24 نوامبر

مروری بر روند تغییر هفتگی موجودی انبارهای دنیا و #آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای LME-SHFE قلع: رشد 6.4%+ موجودی هفتگی شانگهای #مس کاهش 1.2%- موجودی SHFEو 13.3%- موجودی LME طی هفته گذشته! #روی کاهش 10.6%- موجودی شانگهای همزمان با افت 2.3%- موجودی انبارهای LME لندن! #میلگرد کاهش 19.7%- موجودی انبارهای شانگهای #نیکل آربیتراژ مثبت https://t.me/commodities/9398

مروری بر روند تغییر هفتگی موجودی انبارهای دنیا و #آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای LME-SHFE

قلع: رشد 6.4%+ موجودی هفتگی شانگهای
#مس کاهش 1.2%- موجودی SHFEو 13.3%- موجودی LME طی هفته گذشته!
#روی کاهش 10.6%- موجودی شانگهای همزمان با افت 2.3%- موجودی انبارهای LME لندن!
#میلگرد کاهش 19.7%- موجودی انبارهای شانگهای

#نیکل آربیتراژ مثبت

https://t.me/commodities/9398

پاسخی بگذارید