گروه: کامودیتی
تاریخ: 16:53 :: 1397/07/07
فلزات_اساسی روز بسیار خوبی پشت سر میگذارند

فلزات_اساسی روز بسیار خوبی پشت سر میگذارند که ناشی از عقبگرد دلار به زیر ۹۵ و افت موجودی انبارها است #روی 3.37%+⬆️👍 افت 13.6% هفتگی موجودی انبارهای شانگهای نقره 2.62٪+ #سرب 1.46% https://t.me/commodities/9076

فلزات_اساسی روز بسیار خوبی پشت سر میگذارند که ناشی از عقبگرد دلار به زیر ۹۵ و افت موجودی انبارها است
#روی 3.37%+⬆️👍 افت 13.6% هفتگی موجودی انبارهای شانگهای
نقره 2.62٪+
#سرب 1.46%

https://t.me/commodities/9076

پاسخی بگذارید