گروه: کامودیتی
تاریخ: 11:19 :: 1397/07/12
تداوم رشد مس تقاضای چین برغم جنگ_تجاری

تداوم رشد مس تقاضای چین برغم جنگ_تجاری چین بر روی واردات قراضه مس از آمریکا تعرفه وضع نموده و بازرسیهای زیست محیطی نیز تشدید شده است👈 این موضوع عامل کاهش 43%-🔻 واردات مس قراضه در سال جاری شده و برعکس محرک تقاضای کنسانتره و کاتد میباشد تقاضای مس چین فعلا بالا گزارش شده و واردات […]

تداوم رشد مس تقاضای چین برغم جنگ_تجاری

چین بر روی واردات قراضه مس از آمریکا تعرفه وضع نموده و بازرسیهای زیست محیطی نیز تشدید شده است👈 این موضوع عامل کاهش 43%-🔻 واردات مس قراضه در سال جاری شده و برعکس محرک تقاضای کنسانتره و کاتد میباشد

تقاضای مس چین فعلا بالا گزارش شده و واردات کنسانتره مس طی 8 ماه ابتدای سال 18%+⬆️ و کاتد 15%+⬆️ رشد دارد … از این گذشته، چین به دنبال تعریف بسته محرک اقتصادی بوده که تقاضا را بیش از این بالا خواهد برد

منتظر خبرهای خوبی از رشد قیمت مس در کوتاه و میان مدت باشیم

پاسخی بگذارید