گروه: کامودیتی
تاریخ: 16:17 :: 1397/07/17

گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص آخرین وضعیت اقتصاد کشورها و چشم انداز سال 2018 و 2019 – اکتبر 2018 https://t.me/commodities/9127

گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص آخرین وضعیت اقتصاد کشورها و چشم انداز سال 2018 و 2019 – اکتبر 2018

https://t.me/commodities/9127

پاسخی بگذارید