گروه: برجام / نفت
تاریخ: 16:18 :: 1397/08/01

آقای منوچین وزیر دارایی آمریکا میگوید با تقاضای صدور مجوز خرید نفت برای کشورهایی که بیش از 20% کاهش واردات نفت از ایران داشته اند، موافقت میکند … ولی تصریح کرد که موافقت آمریکا با این موضوع عامل افت بیشتر کاهش صادرات ایران در میان مدت خواهد شد #سوئیفت منوچین در خصوص قطع ایران از […]

آقای منوچین وزیر دارایی آمریکا میگوید با تقاضای صدور مجوز خرید نفت برای کشورهایی که بیش از 20% کاهش واردات نفت از ایران داشته اند، موافقت میکند … ولی تصریح کرد که موافقت آمریکا با این موضوع عامل افت بیشتر کاهش صادرات ایران در میان مدت خواهد شد

#سوئیفت منوچین در خصوص قطع ایران از سوئیفت نیز گفت که آمریکا در حال مذاکره با این نهاد بوده و در صورت عدم تبعیت، جریمه هایی علیه آن اعمال میکند … وی گفت انتقال پول برای موارد تحریم شده نه از طریق سوئیفت و نه از طریق هیچ مکانیزم دیگری نبایستی انجام شود

Mnuchin 👉countries would have to reduce their purchases of Iranian oil by more than the roughly 20 percent level they did from 2013 to 2015 to get waivers … I would expect that if we do give waivers it will be significantly larger reductions

https://t.me/commodities/9195

پاسخی بگذارید