گروه: روی / عکس / مس
تاریخ: 10:03 :: 1397/08/30
تغییر انبارهای دنیا 21 نوامبر

تغییر انبارهای دنیا و آخرین آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای #مس کاهش 4.2%🔻👍🏻 موجودی انبارهای LME #روی کاهش 0.8%-🔻 موجودی انبارهای LME #روی افزایش 18.2%+ سطح آربیتراژ لندن-شانگهای https://t.me/commodities/9385

تغییر انبارهای دنیا و آخرین آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای

#مس کاهش 4.2%🔻👍🏻 موجودی انبارهای LME
#روی کاهش 0.8%-🔻 موجودی انبارهای LME
#روی افزایش 18.2%+ سطح آربیتراژ لندن-شانگهای

https://t.me/commodities/9385

پاسخی بگذارید