گروه: عکس / نفت
تاریخ: 10:19 :: 1397/08/30

نفت 1.7%+↖️ گران شده، لکن اثر سقوط 6%-🔻روز گذشته همچنان باقی است! موجودی ذخایر نفت آمریکا طبق گزارش  صبح انستیتو نفت آمریکا API با افت هفتگی 1.54 میلیون بشکه همراه شده که اولین کاهش بعد از 4 هفته است. به منظور بزرگشت قیمتها، فعالان بازار به دنبال کاهش تا 2 میلیون بشکه از ظرفیت تولید […]

نفت 1.7%+↖️ گران شده، لکن اثر سقوط 6%-🔻روز گذشته همچنان باقی است! موجودی ذخایر نفت آمریکا طبق گزارش  صبح انستیتو نفت آمریکا API با افت هفتگی 1.54 میلیون بشکه همراه شده که اولین کاهش بعد از 4 هفته است.

به منظور بزرگشت قیمتها، فعالان بازار به دنبال کاهش تا 2 میلیون بشکه از ظرفیت تولید اوپک هستند که بیش از برنامه 1.4 میلیون بشکه ای است … عربستان آمده کاهش 500 هزار بشکه ای است.

ANZ Research👉 Investors are increasingly concerned that any potential production cuts by OPEC would be insufficient to cover the surplus that exists in the market

https://t.me/commodities/9387

پاسخی بگذارید