گروه: ارز / عکس
تاریخ: 16:24 :: 1397/09/11
ارز وضعیت پولهای اروپا در سال 2019

ارز وضعیت پولهای اروپا در سال 2019 👈یورو مناسب برای سرمایه گذاری #یورو 👍🏻با کاهش ریسک برکسیت و بحران مالی ایتالیا، رشد اقتصادی اروپا در رقم 1.4%+ تثبیت شده و ECB برای 1بار رشد #بهره خواهد داشت … نسبت برابری #یورو به دلار از 1.14 فعلی به 1.2 افزایش میابد پوند رشد اقتصادی 1.6%+ و […]

ارز وضعیت پولهای اروپا در سال 2019 👈یورو مناسب برای سرمایه گذاری

#یورو 👍🏻با کاهش ریسک برکسیت و بحران مالی ایتالیا، رشد اقتصادی اروپا در رقم 1.4%+ تثبیت شده و ECB برای 1بار رشد #بهره خواهد داشت … نسبت برابری #یورو به دلار از 1.14 فعلی به 1.2 افزایش میابد

پوند رشد اقتصادی 1.6%+ و 1بار رشد بهره میتواند ارزش پوند در برابر یورو را از سطح فعلی 0.89 به 0.85 کاهش دهد! (0.7 نسبت به دلار)

#نروژ رشد اقتصادی 2.3%+↖️ محرک 2 بار رشد #بهره کرون است… با این وجود، ارزش برابری کرون نروژ در برابر یورو با توجه به وابستگی به #نفت از 9.72 فعلی به 9.3 کاهش میابد (7.75 در برابر دلار)

#سوئد رشد اقتصادی سال آینده 1.5%+ میباشد که محرک 2 بار رشد بهره توسط بانک مرکزی میباشد… ارزش برابری کرون سوئد به یورو از رقم فعلی 10.33 به 10.5 افزایش میباشد (8.75 نسبت به دلار)

#سوییس رشد 1.9%+ اقتصادی 2019 خبر خوبی است، لکن دست بانک مرکزی برای رشد #بهره بدلیل نگرانی از رشد ارزش فرانک در بازارهای جهانی بسته است …پیش بینی افزایش ارزش فرانک نسبت به یورو از رقم فعلی 1.13 به 1.2 (نسبت به دلار=1)

https://t.me/commodities/9442

پاسخی بگذارید