1. مطالب منتشر شده در دسته ی "ایندیم"
نمای بازار امروز چهارشنبه 25 اکتبر 2017

نمای بازار امروز چهارشنبه 25 اکتبر 2017 آربیتراژ روی و نیکل همچنان مثبت موجودی انبارهای روی و قلع و مس کاهشی بیشترین رشد: روتنیم 2.2%+ ایندیم 1.1%+ میلگرد چین 0.2%+ https://t.me/commodities