1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مولیبدن"
روند تغییر قیمتها در پایان معاملات دیروز 17 ژانویه

روند تغییر قیمتها در پایان معاملات دیروز 17 ژانویه 2018 …. فرومولیبدن 5.8%+ و مولیبدن 3.1%+ (محصول شرکت ملی صنایع مس ایران)… به همراه زغالسنگ کک شو در بنادر چین 1.3%+ در حال اوج گیری میباشد https://t.me/commodities/7312

مولیبدن به افزایش راندمان تبدیل آب دریا به آب شیرین قابل آشامیدن کمک میکند

تبدیل آب دریا به آب شیرین مولیبدن به افزایش راندمان تبدیل آب دریا به آب شیرین قابل آشامیدن کمک میکند! کشور ما ایران و بسیاری از کشورهای دنیا دچار پدیده ای بنام کم آبی و خشکسالی است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، سالانه جنگ های زیادی در نواحی خشک برای دسترسی بیشتر به آب […]