1. مطالب منتشر شده در دسته ی "کشاورزی"
نقش معدن و گاز طبیعی در توسعه کشاورزی آینده

نقش معدن و گاز طبیعی در توسعه کشاورزی آینده یکی از طرح های توسعه شرکت BHP تولید پتاس است که علیرغم بحران مالی این شرکت، با جدیت در حال پیگیری است… چرا؟ 1- در دنیا، همزمان با رشد جمعیت سالانه 80 میلیون نفری، مهاجرت به شهرها روندی افزایشی دارد….در واقع تعداد کمتری از جمعیت بایستی […]