1. مطالب منتشر شده در دسته ی "گرافیت"
رشد مصرف کامودیتیها با حرکت دنیا به سمت خودروی برقی!

رشد مصرف کامودیتیها با حرکت دنیا به سمت خودروی برقی! لیتیوم: 2898%⬆️ کبالت: 1928% گرافیت: 528%⬆️ نیکل: 105%⬆️ مس: 22%+↖️ 👈با حدف دود، مصرف پالادیم بعنوان کاتالیست در اگزوز خودرو 53%-🔻کم میشود https://t.me/commodities