1. مطالب منتشر شده در دسته ی "WTI آمریکا"
شاخص قیمت نفت برنت لندن

#نفت ↖️👍 شاخص قیمت نفت برنت لندن 0.9%+ رشد دارد و از مرز 61$ عبور کرده است… قیمت WTI آمریکا نیز 0.7%+↖️ بالا رفته است (54.5$) رویترز امروز پیش بینی کرد که تولید کشورهای اوپک در ماه اکتبر 32.78 میلیون بشکه خواهد بود که نسبت به ماه سپتامبر از کاهش 🔻80 هزار بشکه ای برخوردار […]

نفت برنت و WTI

نفت برنت و WTI https://t.me/commodities/6773 #نفت↖️ برنت 0.67%+ و WTI نیز 0.41%+ بالا رفته و به سطح 60.53$ و 54.12$ رسیده است بررسیها نشان از شتابگیری کاهش🔻 موجودی نفت در مخازن آمریکا به سمت متوسط ذخایر 5 سال گذشته دارد که محرک قیمتها است